Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghệ thuật nkra kao rup ta sa bŭt ao bơh bu nuyh Xá Phó

01/12/2022 10:23 G12T+7

Sa bŭt ao bơh bu nuyh Xá Phó bơh đah nâp lah hôm gĕh âk nau uĕh ta nghệ thuật jĭm, tanh n'hanh nkra dăp kao rup. Ndơ dŏng nchoh mbăn bu nuyh Xá Phó gĕh siăm, ao, sa bŭt (kho), rse bŭt...

Sa bŭt ao dơi khăn păng nkra đah ti, đah ndơ dŏng nkra lah mi nal mpon khăn pang nơm tanh êng, jĭm, n'hanh nhuộm mau; tâm ntă ăp ntŭk, ăp ntŭk lah gĕh rup êng êng n'hanh dơi nhuộm mau êng đâng. Ta ao dơi khăn păng jĭ hặt cườm dơi nkra đah dak ntăk tơm giang nĕ nâp ngăn. Gĕh âk ntil kao rup gĕh âk ndơ kh'lay tâm nau way lah kao rup mau ntô klăn mô rĭ trong rpu hăn, reh tơm jri, tơm n'ho, sĭm och, ka, rup tam giác, rup thoi... Ăp ntil kao rup aơ dơi khăn păng jĭm tâm pă tâm ban ta sa bŭt n'hanh ao. Kao rup dơi khăn păng jĭm âk ngăn ngên lah mau chăng, nglang, ndrêh. Dŏng ndrel ma sa bŭt ao nchoh mbăn aơ lah gĕh kông, thek, rnhoong bư gĕh nau uĕh ma bu nuyh nchoh mbăn, tâm nĕ gĕh ăp nar rbŭn bon, nar têt, nar pâl rlưn mô rĭ nar tâm nsông... Nghệ thuật nkra kao rup ta sa bŭt ao bơh bu nuyh Xá Phó lah ndrel ta Lào Cai lĕ dơi N'gâng kan Nau way, pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl kơp jêng Di sản Văn hóa Phi vật thể Bri dak năm 2014 bơh nau moh kan Nau blau bu nuyh bon lan.

Sa bŭt ao nchoh mbăn bơh bu ur Xá Phó

Bu ur Xá Phó blau ngăn tanh n'hanh jĭm sa bŭt ao

Nau uĕh tâm ban bơh nau kan jĭm n'hanh nkra cườm dŭt blau bơh bu ur Xá Phó

   H’Mai (th)

407
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.