Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghês sir Pêx xinhv Y Moan Êmuôl

10/09/2020 10:58 G9T+7

Nghês sir Pêx xinhv Y Moan Êmuôl (1957 - 2010) bê tas hu Y Bliêo, minhx cxưx Ê Ðê zus hur iz chuôz zis pêx xinhv nhoz jos M’Ðrăk (nhis nuôr zos hênhx M’Ðrăk, xênhr Ðăk Lăk).

Nghês sir Pêx xinhv Y Moan lo seiz li huênx thoais ntơưv trôngz jôngr Têi nguên hur făngz âm nhax nghês thuôx

Thâuv muôx 18 shông, zơưv lo xair môngl trâu Pangz văn công zaiv phongr Đăk Lăk, cor cangv jux jul âm nhax tsinhv chênhz haz chênhr mangx zos iz lênhx suôz gâux tsinhv ntơưv pangz. Txux cêr njiz cênhz âm nhax chuên nghiêps ntơưv Y Moan tưz krêz đangr thâuv zơưv môngl kâuv têz cơưv ntơưv Nhax viêns Hà Nội, lo lênhx cưs kra zos nhax sir Nguyễn Cường puv pâuz txơưx njê haz kra cxangz. Uô kangz ntơư Y Moan cxangz nzir lo cơưv ntơưv Bungari, Đức, Nga, Hungari, Rumani… Shông 1981, Sơv Văn hoar thông tin Ðăk Lăk chơư nhax sir Nguyễn Cường tuôx Ðăk Lăk chia sangr tac âm nhax haz nuôr tưz lo seiz li iz trux lux chox sưx nghiêpx ntơưv Y Moan nde txus kror saz. Chor jăngx gâux ntơưv Nguyễn Cường lo Y Moan sênhr los six jông xưs li Ơi M’Ðrăk, Ly cax phê Ban Mê,Tix lâul xangr uô nênhx cênhz cưr iz siv nênhx... Iz siv nênhx hu gâux, suôz xênhr Y Moan tưz lo ntâu thanhx tich haz chor jaiv thươngv muôx grê hur haz tov đrâu thangx tsangv. Shông 2000, zơưv lo Bôx Văn hoar - thông tin khơưs Hui chương viv sưx nghiêpx văn hoar Việt Nam. Shông 2010 zơưv lo khơưs côngz bê Nghês sir Pêx xinhv. Zơưv luz bê tưz lo hu trâu iz txux cêr lux nhoz đrôngl Buôn Ma Thuột.

Hồ Mai (t.h)

2,444
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.