Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx uô shangz truênx thôngr ntơưv nênhs Langl An

12/05/2022 15:34 G5T+7

Nênhs Langl An nhoz jos Phia Thắp, xar Phúc Sen, hênhx Quảng Hòa, txênhr Cao Bằng, uô shangz zos nghêx truênx thôngr tưz muôx ntêr lus. Ntơưv nguên liêus xưs li car thênhx, tơưr ntông cuô đik blêx, tơưr ntông chiaz laz, môngr cơư…, nênhs Langl An uô lo chor tsưv shangz tsư kangz tưx nhiên, cuz jông haz tsês tâu ntêr.

Jos nghêx shangz Phia Thắp ntơưv nênhs Langl An nhoz xar Phúc Sen, hênhx Quảng Hòa (Cao Băng)

Car thênhx thâuv tu lus lo txar uô têx tol ntêr muôx 40 cm, fuô ôu têx tus tsưv shangz; tơưr ntông cuô đik blêx (lo sis zôngv tơưr ntông chiaz laz) tuôr lưx uô yuôx jangl; môngr cơư ntơưv ntông trầm. Tiv zix mas blôngx ntông bầu hắt tov hangr jôngr zôngv uô cuô blâuv.

Nênhs Langl jaz kruôr bầu hắt chia uô cuô blâuv chor nguên liêus uô cê

Đhâu ntâu ntu cênhz cxeik têk txơưx, nênhs Langl An tưz uô tâu chor shangz jông gâux, khênhx siz luôs, tâu nênhs sir zôngv nhiav yangx. Phia Thắp muôx yangx 50 tsêr nênhs, 100% chor chuôz zis hur jos por lênhx pâuz uô nghêx haz cuz saz lus tuôr tsês nghêx uô shangz truênx thôngr, pangz muôx nhiax sâu truôx trâu ntâu chuôz zis.

Mẫn Doanh (t.h)

471
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.