Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan nkra nhang ntơm kăl e bơh bu nuyh Nùng An

12/05/2022 15:34 G5T+7

Tâm nau rêh bu nuyh Nùng An ta thôn Phia Thắp, xă Phúc Sen, n'qual Quảng Hòa, n'gor Cao Bằng, nau kan nkra nhang jêng du ntil nau kan gĕh ntơm kăl e. Ntơm bơh tơm mai, njop tơm gạo, njop tơm n'ho chăng, mbrui si..., bu nuyh Nùng An lĕ nkra jêng nhang dŭt bô kah, nơih ŭnh sa n'hanh mât jŏ mô gĕh iơh.

Bon nkra nhang Phia Thắp bơh bu nuyh Nùng An ta xă Phúc Sen, n'qual Quảng Hòa (Cao Bằng)

Tơm mai jêh bu sŏk dơi bu koh jong tâm 40 met, jêh rĭ blah jêng jê jê bư nhang; njop tơm gạo (mô rĭ dŏng njop tơm n'ho chăng) juh ân hăch bư mau; mbrui si tă bơh tơm trầm. Tâm nĕ gĕh n'ha tơm bầu hắt tâm bri dơi bu sŏk bư dak blĭt gơi tâm krăp ăp ntil ndơ ta nhang.

Bu nuyh Nùng ih kro n'ha bầu hắt gơi bư dak blĭt krăp ăp ntil ndơ dŏng nkra nhang

Dơi bu nkra jŏ n'hanh jêr, bu nuyh Nùng An lĕ nkra jêng mâng nhang uĕh, rvil tâm ban, dơi âk bu nuyh bon lan r'văt dŏng. Phia Thắp gĕh 50 r'năk bu nuyh bon lan, 100% r'noh r'năk bu nuyh bon lan blau nkra nhang n'hanh mât mray nau way nkra nhang ntơm bơh kăl e, sâm kơl n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan ân ma bu nuyh bon lan.

Mẫn Doanh (t.h)

687
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.