Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nay Der - lênhx cưs kra xuz thơưx ntơưv minhx cxưx Gia Rai

17/09/2020 11:05 G9T+7

Nay Der (1895-1987), minhx cxưx Gia Rai, zus hur iz tsêr nênhs kôngz pluôs nhoz thangx tsangv Ơi Nu, nhis nuôr thuôx hênhx Krông Pa, xênhr Gia Lai.

Tsêr zor Nay Der-lênhx tuz nhuôs ưu tur ntơưv minhx cxưx Gia Rai

Nav txir pôngz nzur, thâuv zâu zơưv môngl đhâu ntâu txov nhev. Đrul saz caz njê, gruôl, zơưv iz trux hlang đhâu txov nhev ntơưv jêx jos chia môngl cơưv ntơưr. Hâur ntu shông 20 ntơưv thêr civ XX, Nay Đer cơưv tangs tsangz cxênhx sơ hocx iêur lươx haz tưz zos lênhx nênhs txươx njê xuz thơưx ntơưv minhx cxưx Gia Rai. Zơưv zos lênhx cưs kra ntơưr, tsêr txơưx njê cach mangx xuz thơưx hlo ntơưvminhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xênhr Gia Lai, nênhs tưz krêz muôx bôx bê ntơưr sâu Gia Rai. Táng nro iz siv nênhx zơưv chox saz njê pangz mangx trâu zor zux, trâu sưx nghiêpx cach mangx. Zưv tưz lo Têz qơưs ntâu Huân, Hui chương haz phênhv nux muôx grê. Shông 2007, xênhr Gia Lai muôx tơưv "Pênhr cơưv shuv Nay Der” đrul mux đich khuênr hocx, khuênr taix, pangz chor shuv xinhz, sinh viên pluôs hlang txov nhev cơưv coz ntơưv xênhr.

Hồ Mai (t.h)

3,456
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.