Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nam Long - Thơưx tuz trok oz jas chox tuz trok môngl Kangz têz ntâus tsangv

08/04/2021 13:54 G4T+7

Trung tươngr Vũ Nam Long los sis Nam Long (1921-1999) bê tas hu Đoàn Văn Ưu, minhx cxưx Zir nhoz Cao Bằng. Uô kangz lo cưv môngl Trung Quốc cơưv tsêr cơưv tuz trok Hoàng Phố, zơưv tror lus uô Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, chox kra pangz câns vês chox Tsuv tinhx Hồ Chí Minh ntơưv chiênr khu Tân Trào lus Hà Nội uô Lêr Tuyên ngôn Độc lập shông 1945.

Oz lênhx thơưx tuz trok Nam Long haz Trần Văn Trà thâuv cơưv ntơưr tov Liên Xô

Uô kangz ntơư, zơưv chox Chi đôix Vệ quốc đoàn môngl Kangz tê uô ntêx hlo môngl txus Sài Gòn ntơưv thơưx chuôv ntâus tir Pháp tuôx tsinhz têz qơưs. Uô kangz pangz mangx ntâus zênhx Điện Biên Phủ, Nam Long uô Tư lệnh Sư đoàn 304. Zơưv lo tso môngl cơưv Học viêns Quân sự Vorosilov ntơưv Liên Xô (1956 – 1959). Sâuv yangr tsangv trok, Nam Long nto bê zos iz lênhx tuô fov coz, jungr camv, hos hur tsêr cơưv zơưv zos tuz cơưv txơưx njê yangx, tơưv tsêr cơưv hov tiv zix hlo. Tror lus thâuv têz qơưs thâuv hlang trâu jas ntâu stsangv tir Mỹ, zơưv lo nhênhx chor tsongs tsach: Tham mưu trươngv Bôs Tư lênhs Tuôv fov, Tư lênhs Cuân khu Tả ngạn, Tư lênhs Cuân khu 4, Phor Tư lênhs Cuân khu Trị Thiên... 30 shông uô kangz jas môngl Kangz têz ntâus tsangv thơưx jas, đrul tư cach Đax phair viên Bôs Cuôr phongx, zơưv cênhz pangz tuz trok ntâu yangx môngl chênhr mangx môngl Kangz têz ntâus tsangv Chiến dịch Hồ Chí Minh. Zơưv cênhz thơưx tuz trok Lê Trọng Tấn haz Đồng Sĩ Nguyên chiv hui pangz tuz trok făngz nuz tuôx môngl Sài Gòn, muôx njêx muôl nhoz jinh Độc Lập xuz thơưx hlo ntơưv đrôngl jaiv phongr, uô tar xưx nghiêx têz qơưs...

Hồ Mai (t.h)

1,474
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.