Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sênhr chêr đruôl Chhay-dăm

10/11/2022 10:28 G11T+7

Sênhr chêr đruôl Chhay-dăm zos iz zangv nghêx thuôx tâu Phối sư Thái Chia Thanh (nênhs Campuchia) kra trâu pux tuz nhuô sminhx cxưx Khmer ntơưv Việt Nam trâu shông 1972 chia sênhr chêr chor lêr hôix Cao Đài ntơưv Toà thánh Tây Ninh.

Txus nuôr, iz făngz chor lêr hôix sâuv, sênhr chêr đruôl Chhay-dăm tsênhv tâu sênhr chêr trâu hur Tsaz Chol Chnam Thmay, lêr hôix Ok Om Bok, lêr Đolta… ntơưv nênhs Khmer nhoz Bàu Ếch thuôx âp Trường An, xar Trường Tây, hênhx Hoà Thành. Chia sênhr chêr đruôl Chhay-dăm muôx tsơưs hlo 12 lênhx, iz lênhx chox sâu vzus iz luz đruôl. Nhoz txix nênhs lux los sis zâu mas sir zôngv đruôl lus los sis zâu. Phênhv hâur đruôl ntuôr lux tâu bul tơưr tưv los sis nangz mangl sêx kruôr, phênhv kangz đruôl zâu đuô, tâu txuôl trâu tơư đruôl muôz hlâu uô. Chor đôngx tac sênhr chêr đruôl Chhay-dăm jông iz zangv li muôr vor haz cênhz uô cê côngv sênhr chêr: sênhr chêr iz lênhx, oz lênhx, pêz lênhx los sis plâuz… Thâuv ntơư, iz făngz kroz đruôl đror đrăngx đrênhk, nhix nhangx cênhz tox têv, nênhs sênhr chêr sênhr chêr tsênhv zôngv lâux yiz, hâur châuk, lâux tơư chia khoz đruôl ntơưv zus haz fôngx zưl côngv sênhr chêr. Chor đôngx tac tsuv muôx jul, khor kho. Thâuv đha tror kuôr, phênhv tơư đruôl uô ntơưv hlâu cxuôv tsangr sênhr chêr uô đror đix đơưx đax trưng jiêng.  

Nênhs sênhr chêr tsuv pâuz mangx mangv côngv uô cê ntơưv suôz đruôl haz grei sênhr tiz nênhs

Đruôl sir zôngv sênhr chêr Chhay-dăm uô ntơưv chêr cau lâul, tho khoongz plơưr

Nghês nhân ưu tur Trần Văn Xén nhoz xar Long Thành Băc, hênhx Hòa Thành sir jul tuôr tsês nghês thuôx sênhr chêr đruôl Chhay-dăm

   H’Mai (th)

428
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.