Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

K'dŏ gâr Chhay-dăm

10/11/2022 10:28 G11T+7

K'dŏ gâr Chhay-dăm jêng du ntil ndơ nghệ thuật Phối sư Thái Chia Thanh (bu nuyh Drôn) ntĭm nti ân bon lan bu nuyh Khmer ta Việt Nam tâm năm 1972 dơi dŏng pâl ta ăp tâ rbŭn Cao Ðài tại Toà thánh Tây Ninh.

Tât abaơ, bơh đah ăp ntil nau rbŭn pâl bă bă, k'dŏ gâr Chhay-dăm hôm dơi bu ndâk pâl ta ăp tâ Têt Chol Chnăm Thmay, rbŭn pâl Ok Om Bok, bư brah Ðolta… bơh bu nuyh Khmer ta ấp Trường An, xă Trường Tây, n'qual Hoà Thành. Gơi k'dŏ pâl n'hanh goh gâr Chhay-dăm dơi gĕh iê iănh tâm 12 nuyh, ăp bu nuyh pâl ndjôt du mlâm gâr. Tĕng bu nuyh têh n'hanh bu nuyh jê nĕ khăn păng ndjôt goh gâr têh ma jê. Bôk gâr têh dơi bu dŏng ntô rpu mô rĭ ntô klăn nkra jêng, dŭt gâr jê đê, gâr dơi bu nkra ndrel jâng gâr. Ăp ntil nau k'dŏ gâr Chhay-dăm tâm ban nau k'dŏ võ n'hanh dơi bu k'dŏ ndrel ma nau goh gâr: k'dŏ êng, k'dŏ bar he mô rĭ k'dŏ pe puăn nuyh... Bơh đah goh gâr ân ntaih tâm ban, goh nao nao ndrel ma ăp bu nuyh pâl, bu nuyh goh hôm dŏng nting klĕng, nkô mâk, mpang jưng goh gâr păng nơm n'hanh gâr bu nuyh bă bă. Nau goh gâr dơi bu goh dăng, goh nê nê. Lah dôl ma k'dŏ, jưng gâr gĕh ntŭt ta nhiăr bư gĕh bâr ntaih rưng kưng.

Bu nuyh k'dŏ blau k'dŏ tĕng bâr gâr bu goh đah nau mpât săk jăn

Gâr bu dŏng k'dŏ Chhay-dăm dơi bu nkra đah tơm jua ranh, lôk gôl

Gru ưu tú Trần Văn Xén ta xă Long Thành Bắc, n'qual Hòa Thành nsrôih mât mray nghệ thuật k'dŏ gâr Chhay-dăm

H’Mai (th)

415
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.