Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nav Việt Nam Anh hungx Thạch Thị Xuyến têk khôngz tsinhz lo 5 đônx tuz trok ngụy

25/02/2021 10:10 G2T+7

Nav Việt Nam Anh hungx Thạch Thị Xuyến (tsinhv hu Năm Say), minhx cxưx Khmer nhoz jos Kinh Xuôi, xar Thanh Mỹ, hênhx Châu Thành, xênhr Trà Vinh.

Pangz tuz trok plâuz hâu ntêr thâuv nzur hur ntu ntâus tsangv zos qơư ndu ntơưv minhx cxưx Việt Nam

Hur Tsaz Laz shông 1968, yênhxx châuv luz đônx bôt ntơưv nênhs fêv nhoz Châu Thành mangl bo vai, txar tu cêr, txar cêr xang xur mông, pangz... Pâuz lo cơ hôix nuôr, nav Năm Say iz lênhx têk khôngz tsinhz lo 5 đônx thơưx nhoz Kinh Suôi saz ntêr kruôz ntuôl, iz cê mangx mangv has chei iz cê zôngv chei uô hênhr cuôs chor đônx tangs nro nênhs uô thơưx txus tuz trok por lênhx thor sưz. Zos caz njê haz jungr camv, oz nav txir Năm Say pangz lưx lươngs cach mangx ntâus tơưk đônx nênhs fêv, thu tangs nro trak fov, muôl txưr ntơưv 15 đônx nênhs fêv mas tưz tsi mangl siz ntâus pôngz nyangr. Tsi ntêr uô kangz, nênhs fêv tsov cưv tror tuôx ntâus hênhr yangx, cxiv tsang đuô đônx bôt kuz. Chor nênhs fêv nrar ntêk nav chox môngl chuôz cơư ntâu jas. Hur 4 shông tsi tsês txix   1970 txus 1974, zơưs cênhz 3 tus nhuôs ntơưv nav mangl tuôs. Pâur moz saz môngl hanhx đôngs, nav tror kangz môngl uô cach mangx, khơưz hox cơưz zus canr bôx, kruôz ntuôl Pêx xinhv pangz nhiax, blêx, ntâuz, yuôx pangz cach mangx... Đrul chor pangz mangx ntâu trâu cach mangx, nav lo Đangv, Têz qơưs khơưs ntâu côngz bê saz xưs li Huân chương ntâus tsangv hangx iz; Huân chương đôcx lâpx haz lo khơưs côngz bê Nav Việt Nam Anh hungx.

Hồ Mai (t.h)

541
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.