Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mạy Coong – ntông uô kôngz ntơưv nênhs Zir Bắc Hà

02/06/2022 10:25 G6T+7

Mạy hur lus Zir zos ntông, Mạy Coong zos ntông Coong, zos ntông bôx đêx kus cưs chor pus, chor muôv hluz nênhs Choz Tsiz zôngv râuz đêx jơưr tâuz hâu. Hos nênhs Zir nhoz tox saz hênhx Bắc Hà, xênhr Lào Cai, thâuv ntông Coong muôx blôngx laz zos tưz txus six nênhs kôngz bangx tênhr zuz chok blêx.

Blôngx ntông laz jông gâux trâu kangz hli 5, hâur hli 6 nax shông

Thâuv ntông Coong chuôz hlangr blôngx mol haz hlôngr maux laz, nênhs Zi rnhoz thangx tsangv pâuz tas tưz txus cheix tênhr zuz chok kôngz. Nôngz nhôngl chia uô hâux lưv nuôr tsuôl muôx 3 tuânx, hur ntu blôngx ntông tsinhv laz. Thâuv blôngx njuôz mas zos six hơưv chok kôngz tưz xâuk. Nênhs kôngz tsuv chênhr mangx uô kôngz lông huv trâu luz six hơưv cưs blôngx ntông laz. Viv chok kôngz nzur đuô los sis lis đuô nôngz nhôngl ntông Coong hlangr blôngx laz mas blêx zuôr muôx cangz ntâu los sis lo blêx tsi ntâu. Thâuv blêx sar, chuôz sâu blêx mas ntông Coong jênhk blôngx. Thâuv ntông jênhk blôngx tangs tưz zo \s thâuv xâuk kangz sâu chiv blêx.

Mẫn Doanh (t.h)

240
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.