Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mạy Coong - tơm si nkah tât yăn srih tăm ba bơh bu nuyh Tày Bắc Hà

02/06/2022 10:25 G6T+7

Mạy tâm nau ngơi Tày lah tơm, Mạy Coong lah tơm Coong, aơ lah tơm bồ kêt bri dơi u, yuh bu nuyh Yuăn dŏng gâm dak ŭm bôk. Lah bu nuyh Tày ta ntŭk yôk prêh n'qual Bắc Hà, n'gor Lào Cai, lah tơm Coong n'ha chăng nĕ jêng nau mbơh ân bu nuyh bon lan srih tăm ba.

N'ha tơm chăng dŭt uĕh dăch lôch khay 5, bôk khay 6 ăp năm

Lah tơm Coong luh n'ha nse n'hanh jêng chăng, bu nuyh Tày dơi gĭt lĕ tât yăn srih ba trŭnh tâm lŏ. Dŭt jŏ nau kan aơ dơibu ndâk kan ta 3 pơh, n'ha tơm Coong hôm e chăng. Lah n'ha r'gâl jêng mau ndrêh ăp ntil nau kan lĕ dơi bu pah kan jêh. Bu nuyh bon lan dăp nau kan tâm di đah ăp pơh tơm dôl gĕh mau chăng. Yor srih tăm ơm ir mô rĭ la lah tơm Coong luh n'ha chăng bư gĕh âk tu ndrŭng sa n'hanh play ba mô saơ âk. Lah ba dŭm, nau kan rek ba dơi bu ndâk kan jêh rĭ tơm Coong rŭng n'ha. Lah tơm rŭng n'ha lĕ r'ngôch bu nuyh bon lan lĕ rek jêh ba lŏ.

Mẫn Doanh (t.h)

379
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.