Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jiz mur bạc hà nhoz Hà Giang

09/06/2022 16:38 G6T+7

Nax shông txix luz 9 hli txus 12 hli zos nôngz nhôngl pangx bạc hà tơưk, viv li, lơưr têz qơưs cêr 4C môngl trâu chor hênhx Tox saz poz jêz Hà Giang muôx cxênhx cxênhz thôngz mur txơưz luôv lus kror trôngz poz jêz.

Iz tus nav lâul mur tsuôs chiax 6 - 8 hli, mur krêr chiax 45 nuz. Chor thôngz mur lo chox txangr trơưs cheix chiv. Hur shông, pangz mur lo chox txangr lus Yên, Bắc giang chia zuôr jiz mur ntơưv pangx txir lưv tsưz, pangx txir cuô muôl. Kangz shông chox môngl trâu Hà Giang zuôr jiz bạc hà.

Nghêx zus mur zuôr jiz bạc hà nhoz tox saz poz jêz Hà Giang

Mur zus tangs sis zuôr jiz ntơưv pangx tưx nhiên, zus iz xangz mur cêr kuôl đêz 2 m, cêr môngl lus ntơưv chor thôngz mur tsi lo tso siz tsuôv uô cê… Maux jiz mur bạc hà muôx maux đăngx, tsư, kangz jiz, lo seiz li iz zangv yuôx muôx cuôz tiv zix xưs li cxangz nzir đăngs jul, khu cxuô zangv moz trơưs cêr uô pangz, cêr tso kuôr jil.

Jiz mur bạc hà thangx tsangv tox sap oz jêz Hà Giang kangz jiz, langx khav, tsư kangz

Mẫn Doanh (t.h)

237
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.