Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah dăn jrŏng rnoi mât chiă mir, ba bơh bu nuyh La Chí

30/12/2016 13:36 G12T+7

Ðah bu nuyh La Chí ta Hà Giang, nau kan dăn jrŏng rnoi mât chiă mir, ba jêng du ntil nau rbŭn bư brah têh ngăn ngên tâm du năm.

Ta ăp nar bư brah, bon lan La Chí way ndâk tâ k’dŏ goh gâr, tâm rlong mprơ, ndâk ăp ntil nau pâl mpât săk jăn

Bư brah dơi ndâk ntơm lơ 1 tât lơ 13/7, hôm e dơi bu moh têt khay Prao bơh bu nuyh La Chí. Bư brah dơi bu ndâk ta wâl tơm mpôl. Ndu ndơ dŏng bư brah dơi bu dơm ta ntŭk way bư brah, bu jâu (mô rĭ bu nuyh nơm tơm wâl) gŭ răch brah jă kuă jrŏng rnoi sêt ngêt sa n’hanh dăn ăp ntil nau đăp mpăn. Ta tâ bư brah aơ mô dơi lah mô gĕh puăch rpu ôh, ăp mpôl jrŏng rnoi tâm bon lan drơu đrơu tâm kơl gŭch rpu. Ăp bu nuyh tơm mpôl bư ndrănh ngêt “hoãng” kăl e bơh bu nuyh La Chí, du ntil ndrănh way dơi bu dŏng ta ăp tâ bư brah. Jêh bư brah, gâr, chĭng dơi bu goh ăp nar ta ăp tâ rbŭn sa têt bon lan aơ. Ăp bu nuyh tâm bon lam m’ak goh gâr gơi bư brah ma jrŏng rnoi, krŏ mprơ, ndâk ăp nau pâl mpât săk jăn…

Bình Nhi (t.h)

1,765
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.