Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah lăp wâl mhe bơh bu nuyh Bu Nong

24/02/2022 15:29 G2T+7

Jêh nkra wâl, bu nuyh Bu Nong way ndâk nau bư brah lăp wâl mhe. Bu tơm r'năk sa rơm ndơ dŏng bư brah lah yang gĕh ba, mbo, sa ônh, ndrănh yăng, poăch sur nđông, mbêt prung... Ăp bu nuyh tâm bon tơm ndâk tơm gêy bơh năp wâl mhe.

Tĕng nau way, bu ranh bon mpơl măt bư brah jă ăp brah yang, jrŏng rnoi tât n'hanh dơn ndơ bu bư brah; bư brah mât wâl; mbăh lah uĕh; mprơh ăp ntil nau mayh, dăn gĕh nau uĕh lăng... Jêh bu ranh bon dơm nông dak bơh năp mpông wâl gơi dăn ăp brah yang ân lăp gŭ wâl mhe lah ăp bu nuih tĕng bơh kơi ndjôt nông dak, ăp ntil grăp n'hanh du mlâm sa ônh lăp wâl mhe. Jêh bư brah, lĕ r'ngôch ăp bu nuyh ndjôt drăp ndơ lăp ta wâl. Bu tơm r'năk sa đă du he bu nuyh gĕh k'hưm, gĕh nuih n'hâm uĕh sŭnh gơi dăn gĕh nau uĕh lăng tât ta wâl mhe.

Bu ranh bon mpơl măt bu tơm r'năk sa bư brah lah yang bơh pĭt yăng ndrănh

Bu ranh bon bư brah gơi mprơh nau mô lap, dăn gĕh nau uĕh lăng tât ta wâl mhe

Ăp bu nuyh rgŭm ngêt ndrănh yăng m'ak ngêt sa ndrel ma bu tơm r'năk

Hồ Mai

597
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.