Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah lăp wâl mhe bơh bu nong Mảng, Lai Châu

24/11/2016 15:11 G11T+7

Tâm ban ăp bu nong ba bă, jêh ndâk bư wâl, ăp rnăk bu nuyh Mảng ta Lai Châu way bư brah lah yang, bư brah gơi lăp gŭ rêh ta wâl mhe.

Lĕ rngôch bu nuyh tâm rnăk nsum ngêt ndrănh m’ak nar lăp rêh ta wâl mhe

Tĕng nau way bu nuyh Mảng, lăp gŭ wâl mhe ruah lơ uĕh tâm ban lơ kon seh, kir, be, iăr; ver nar gĕh bu nuyh khĭt, nar deh, năm deh ăp bu nuyh tâm rnăk, mpôl băl tâm rnăk. Tât mông uĕh, bar he ur sai bu nuyh nơm tơm wâl hăn lor, ăp kon sau ndjôt nah, ndơ nkơl bôk, glah nong n’hanh ăp ndu ndơ dŏng tâm rnăk dăp ta ntŭk lĕ ruah. Bu ka lô nơm tơm wâl ti ndjôt mâng tơm gle, ti ndjôt long dông ăp mpeh tâm rnăk gơi mprơh ăp ntil nau mô saơ m’hĭk. Bu ur tơm tơm wâl anh sah chê ăp ntil ndu ndơ kh’lay tâm rnăk, lah lăp jâng tâm wâl khăn păng pah “lăp wâl mhe uĕh lăng săk jăn, đăp mpăn nau rêh, pah kan bư mir jan ba lơ nar lơ hao”. Jêh nĕ hăn ta kêng năk nchhâp ŭnh gâm mbêt, klăch iăr gơi bư brah. Ndơ bư brah gĕh mbêt, puăch iăr, ndrănh, ka chep… dơibu dăp ta nơl ndrel ka chok mâng keh, siên ngan gơi bư brah ma jrŏng rnoi, u che.

Bình Nhi (gt)

 

1,417
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.