Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah tăm tơm Blang n'gar bon bơh bu nuyh Bu Nong

10/03/2022 10:51 G3T+7

Nau bư brah tăm tơm Blang n'gar bon tĕng nđơn n'kôch bơh bu nuyh Bu Nong. Kăl e gĕh chiak bri way sa poăch bu nuyh, way lăp tâm bon lan bư m'hĭk, way nhŭp bu nuyh, tâm nĕ gĕh phung bu ur n'hanh phung kon se. Lah chiak bri tât hăn nhŭp bu nuyh, ăp bu nuyh tâm bon way nchuăt du gŭ krap ta bri tâm dâng tơm Blang. Chiak bri saơ tơm Blang gĕh njop brĭ brĭn, gĕh mau chăng, gĕh âk lok nĕ du ntŭk êng.

Tơm Blang dơi bu tăm bơh năp n'gar wâl rbŭn bon lan

Ntơm bơh nĕ, bu nuyhy Bu Nong mĭn lah tơm Blang jêng du tơm gĕh brah uĕh gŭ, mât, uănh bu nuyh bon lan. Tât 3 - 5 năm du tâ, bu nuyh bon lan way ndâk nau rbŭn tăm tơm Blang gơi n'jrăng chiak bri. Nau bư brah aơ way dơi bu ndâk bư ta yăn kăl wai, jêh bu nuyh bon lan rek pĕ ăp ntil tơm tăm.

Bu nuyh bon lan ndông poăch bư ndơ dŏng bư brah lah yang

Drăp dŏng bư brah dơi bu nuyh bon lan ndjôt. Bu gĕh iar ndjôt iar, gĕh phe ndjôt phe, gĕh play ndjôt play, gĕh trau ndjôt trau... Nau bư brah aơ dơi bu bư jêng 3 tâ: bư brah ndâk tơm gêy; bư brah n'gar tăm tơm Blang; bư brah lah yang gơi kuăl brah yang tât rbŭn, mât uănh bon lan...

Jêh bư brah lah yang, bu nuyh bon lan tŭr chĭng, k'dŏ mprơ bơh pĭt ŭnh ta yôk bri Tây Nguyên

Hồ Mai

986
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.