Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah lah uĕh bơh bu nuyh Mạ

03/03/2022 09:03 G3T+7

Tĕng nau way bu nuyh Mạ, ăp ntil ndơ gĕh brah yang mât uănh tâm nĕ gĕh brah bri, brah dak, brah bam brah wâl... Yor nĕ, bơh đah ăp ntil nau bư brah bă bă tâm nau rêh kon bu nuyh n'hanh nau hao jêng bơh tơm tăm, ăp năm bu nuyh Mạ way ndâk nau bư brah lam bon lan gơi lah uĕh brah yang lĕ mât, chiă, kơl bon lan gĕh nau rêh hơm răm.

Nau bư brah aơ way dơi bu ndâk ta yăn kao, bu nuyh bon lan ndâk tơm gêy, rơm nŭm ndu ndơ dŏng bư brah. Ntơm bơh ăp ntil tơm tăm n'hanh tât mpô mpa rong, bu nuyh bon lan bư jêng ndơ sa n'hơl bư brah lah yang gĕh mbêt prung, biĕp prung, ndrănh yăng... Nchoh mbăn sa bŭt ao kăl e, bu nuyh Mạ n'hơl ăp ntil drăp ndơ ăp r'năk tâm bon tâm chruh. Bu ranh bon bư brah lah yang gơi kah gĭt ma brah yang lĕ mât uănh ăp r'năk bu nuyh bon lan năm ơm gĕh nau rêh uĕh lăng, n'sĭt âk ndu ndơ tăm; dăn brah yang mât uănh tay ta năm mhe gơi ăp ntil tơm tăm, mpô mpa rong gĕh âk, ăp r'năk hơm răm, gĕh nau uĕh lăng săk jăn...

Bu nuyh Mạ nchoh mbăn sa bŭt ao kăl e tât Bư brah lah uĕh

Bu nuyh Mạ n'hơl ndu ndơ Bư brah lah uĕh

Jêh bư brah, bu nuyh bon lan tŭr chĭng k'dŏ pâl

Hồ Mai

686
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.