Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah rnơl K'pan bơh bu nuyh R'đe

06/01/2022 10:50 G1T+7

K'pan jêng du rnơl dơi bu trah tă bơh du mlâm tâm si jong tâm 9 - 15 met, huy 60 - 75 cm, mbâl ntơm 6 - 8 cm, jâng prêh tâm 45 - 50 cm. Bư brah rnơl K'pan way dơi bu ndâk kan lah tâm bon gĕh r'năk nkra jêh K'pan.

Bu tơm tơm r'năk sa rơm ndơ bư brah n'hanh mbêt prung, poăch ndông ân bu nuyh bon lan sa ta nar bư brah rnơl K'pan

Gơi nkra jêng rnơl K'pan dơi gĕh âk bu ndăm ntơm 5 - 7 nuyh hăn tâm bri, tĕng joi tơm si kh'lay prêh, têh, sŏng n'hanh jŏ mơ dơi săch tơm si uĕh, jêh rĭ kăl trah bư rnơl. Jêh trah jêng rnơl K'pan, bu nơm tơm r'năk sĭt mbơh ma mpôl băl, bon lan n'hanh kuăl jă tay bu nuyh hăn tâm bri ndjôt rnơl K'pan sĭt ta r'năk bư brah. Nau bư brah aơ dơi ndâk kan ntơm dâng nar tât măng. Drăp dŏng bư brah gĕh du mlâm rlu, 7 yăng ndrănh, mbêt prung...

Ăp bu nuyh tât bư brah nchoh mbăn sa bŭt ao kăl e; gru ndjôt ăp ntil ndơ uh gĕh dĭng năm, dĭng tut, nuung

Nau ngêt sa bư brah têh ma jê tĕng nau sah njrŏng bơh r'năk sa. Lah bôk rnơl K'pan dơi bu chông tât ta jâng gung, bu ranh bon n'hanh bu nơm tơm wâl ndjôt tak, khêl ta ti tă tâm wâl thơ luh bơh tach, chŭt tak ta bôk rnơl K'pan gơi mprơh chiak, răch brah mbah n'hanh brah yang ân r'năk sa dơi dŏng rnơl K'pan.

K'pan jêng drăp ndơ bon lan, nau uĕh lăng bơh lam bon

Hồ Mai

738
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.