Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah Pang Phoóng bơh bu nuyh Kháng, ta Ðiện Biên

01/12/2016 09:52 G12T+7

Tĕng nau way bơh bu nuyh Kháng, bư brah Pang Phóong dơi bu ndâk tâ bư brah tâm khay 10 tât khay 11 lơ âm, ta mông aơ ăp tơm tăm lĕ bu pĕ rek lĕ jêh.

Rơm ndu ndơ bư brah ta wâl tơm mpôl

Nau bư brah aơ dơi ndâk bư brah tâm mpôl n’hanh dơi bu bư brah ta rnăk ntơm mpôl, gĕh nau tâm kơl ân ndu ndơ gơi bư brah bơh ăp rnăk tâm mpôl, tâm bon lan; mô rĭ gĕh âk nau kơl n’hâm bơh ăp mpôl rnoi bu nong ba bă rêh bơh pĭt. Bư brah aơ jêng tâ bư brah gơi ăp rnăk uănh trĕng ăp nau pah kan bư mir jan ba bơh rnăk du năm lĕ lăn, đah ăp nau nơih, nau jêr jŏk gơi gĕh nau mbên kan tay tâm ăp năm bơh kơi. Ntơm sa ơm nĕ bu bư brah mbơh kuăl n’hanh jă jrŏng rnoi sĭt ta ntŭk bư brah, gơi ân kon sau uĕh lăng săk jăn, pah kan lơ nar lơ hao… Jêh nĕ, bu nuyh nơm tơm wâl jă ăp mpôl băl lăp ngêt sa. Yăng ndrănh dơi bu dơm tâm klang wâl, bu nuyh tơm wâl răch brah tơm pơk tâ ngêt sa, jă ăp bu nuyh ngêt sa. Jêh nĕ, ăp bu nuyh dơh dăch ngêt sa m’ak. Aơ jêng tâ gơi bon lan tâm mâp ngêt sa dơh dăch, mbơh hưn nau mbên pah kan wăng sa…

Bình Nhi (t.h)

1,491
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.