Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah hao wâl mhe bơh bu nuyh Mạ

25/11/2021 10:01 G11T+7

Gơi ndâk nkra gĕh du wâl klơ lah dơi gĕh n'hâm suan tâm kơl, du nuih pah kan tĕng nau kan bơh ăp bu nuyh tâm r'năk, tâm jrŏng rnoi n'hanh bu nuyh bon lan tâm bon bu nuyh Mạ. Lah ăp tâ ndâk nkra wâl klơ, nau hao gŭ wâl mhe jêng du ntil nau kh'lay. Bu nuyh Mạ bư brah lah yang ma wâl lor ma hao wâl mhe.

Bu nuyh tơm leo bư brah lah bu nuyh tơm tâm wâl (bu ranh tâm r'năk) mô rĭ bu nuyh gĕh k'hưm, gĭt nau mbơh ngơi tâm jrŏng rnoi, tâm bon lan. Ndơ dŏng bư brah gĕh du mlâm iăr n'kuăng, mbêt prung, 2 mlâm nông dơm dak n'hanh dơ m'ham iăr, sa ônh n'hanh ăp ntil grăp... Nau bư brah hao wâl mhe gĕh âk bu nuyh tât, nŭm bu nuyh tâm r'năk sa n'hanh bu nuyh bon lan tâm bon. Nau bư brah hao wâl mhe gĕh ăp ntil nau kan aơ: nh'hơr mpô mpa, bư brah kah gĭt, dăn gĕh nau uĕh lăng, njâp ŭnh năk ma wâl mhe, sut ngih...

Jêh rơm nŭm drăp ndơ, bu tơm tơm bư brah lăch m'ham iăr, m'hĭng m'ham ta tơm gêy, jêh rĭ răch brah

Bu tơm bư brah dơm nông dak bơh năp mpông wâl gơi dăn brah yang ân hao wâl mhe

Bu tơm bư brah dăn brah yang mât uănh bu tơm r'năk sa gĕh nau uĕh lăng, nau ngăch mprăl săk jăn, mpô mpa rŏng bêng r'năk,...

Hồ Mai

689
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.