Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv tsôngv box M’nông, Mạ, Ê đê

27/10/2021 14:52 G10T+7

Tsôngv box M’nông, Mạ, Ê đê sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tsinhv tuôr tsês lêr siz jênhv cưr tix, jêx, jos. Lê rsiz jênhv tsinhv tuôr tsês chor car nhênhs hur jos, đuô jos, đuô zangv minhx cxưx siz jênhv cưr tix los sis hur cxuô luz jos uô cê.

Lêr siz jênhv tsuv muôx ntơưv saz xangr jông tas, xangr muôx ntơưv cxuô făngz. Cxuô lênhx tsuv muôx tsach nhiêms tuôr truôx lus chok chia, siz seiz li nênhs hur iz tsêr; siz pangz hlang đhâu cxuô txov nhev chia cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv nox tsâu nangr sur, bluô nux. Lus chok ntơư muôx jul hênhr, zos qơư chia đơưk cêr siz qiv muôx tơưv hur luz nênhx cxuô nuz. Lêr siz jênhv muôx chor nghi thưc tol fôngx zưl, lêr siz jênhv, khơưs pâuk đăngs jul, hâuk chơưr mol, trâur tơưk nox lov jêv…

Lêr siz jênhv cưr tix jênhv uô nênhs iz tsêr, siz hluz, siz pangz tangs cxuô siv nênhx.

Uô cê hâuk chơưr mol, cxuô lênhx zos cưr tix iz tsêr…

Nênhs lâul khơưs pâuk têk puz haz uô nghi thưc phôngv đăngs jul, môngr jông trâu cxuô lênhx hur lêr siz jênhv.

Hluôr tơưk thiêng trâur chik, pêx xinhv siz tuôr têk sênhr chêr puôl ndil chuz tơưk, côngv hu gâux siz hluz, côngv saz…

Hồ Mai

699
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.