Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah tâm r'nglăp oh nô bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe

27/10/2021 14:52 G10T+7

Bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe tâm lam n'gor Dak Nong hôm mât mray nau bư brah tâm r'nglăp oh nô, tâm r'nglăp bon lan. Bư brah tâm r'nglăp dơi bu ndâk kan tĕng bu nuyh tâm bon (buôn), êng bon (buôn), êng bu nong tâm r'nglăp oh nô mô rĭ đah bon (buôn) aơ ma bon êng.

Bư brah tâm r'nglăp gĕh nau tâm rŏng ma nuih n'hâm, gĕh nau ŭch bar đah. Ăp mpeh gĕh nau kan mât uĕh nau buăn, tâm uănh tâm ban oh nô du r'năk; tâm kơl găn nau rêh jêr jŏk, găn nau mô lap, gơi ndâk njêng bon, buôn rlau nar rlau hơm răm, ndrŏng uĕh. Nau buăn nĕ gĕh nau dăng, jêng nô nau bu kơp kơl nklaih nau tâm ji nuih tâm nau rêh ôi mhau. Bư brah tâm r'nglăp dơi bu ndâk kan tĕng nau way wơt bu năch, bư brah tâm r'nglăp, ân kông lah uĕh n'hâm suan săk jăn, ngêt ndrănh yăng, su ŭnh m'ak ngêt sa...

Bư brah tâm r'nglăp oh nô gơi bư jêng du r'năk sa, tâm rong tâm kơl ta nau rêh ôi mhau.

Gŭ ndrel ngêt ndrănh yăng, ăp bu nuyh jêng oh nô du r'năk sa...

Bu ranh bon ân kông n'hanh bư brah lah uĕh n'hâm suan săk jăn, dăn gĕh nau lap ma ăp bu nuyh ta nar bư brah tâm r'nglăp.

Bu nuyh bon lan tâm quăn ti k'dŏ, m'ak mprơ nau tâm rŏng, nau tâm rom gop...

Hồ Mai

707
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.