Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix Tur Tiv ntơưv minhx cxưx Giair

23/12/2016 09:56 G12T+7

Lêr hôix Tur Tiv (côngv xinhz đêx angr) ntơưv minhx cxưx Giair nhoz Lai Châus lo uô tsuô luz 2 hli ntux nax shông. Nuôr zos iz cêr njênhk zov chênhr ntơưv luz nênhx tâm linh minhx cxưx Giair, chia thor xinhz đêxx angr zus qơư nhoz pangz chia njiz cêr nox kangz nhoz jông.

Nghi lêr uô nênhz hur kangz hâur pâuk ntông lux ntơưv hâur joa

Iz fangz bangx cxuô zangv lêr vâts cxix cxuô, hur jos luz six nuôr lo uô vêv xinhz hur saz si, iz tsêr nênhs cưv iz tus txir nênhx tuôx ntơưv trôngx lêr tsongs côngv ntơưv jos. Nênhs tuôx thangx tsangv uô nênhz tsi lo nangr khâuz ndơưk đơưz, laz zos has mas nyai blêx tuôs đơưz, vangx tsêr tsuv cuz nhiaz. Chor jăngx nênhz muôx nôix jung thor xinhz têz xinhz qơư pangz pêx xinhv jêx jos lo nox kangz nhoz jông, muôx jul, uô lo blêx pur tsêr pur nthangz, nhux, buô, kaz phuôv vangv pur guôx… Txir nênhx côngv lêr ntơưv thangx tsangv uô nênhz thor njiz cêr nox kangz nhoz jông, muôx jul tsuô vangx tsêr.

Bình Nhi (t.h)

1,548
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.