Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix phôngv sâu lo kôngz ntơưv nênhs M’nông

07/10/2021 16:49 G10T+7

Lêr hôix phôngv sâu lo kôngz trơưs nghi thưc truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông lo tsov cưv uô kangz sâu kôngz, blêx tưz ntiv pur cxangz, pur tsêr.

Nuôr zos tsưr ziv chia uô tsâus Tsưr xinhz pangz kôngz lông lo ntâu haz sir zôngv kôngz lông uô kangz iz chiv uô nox uô hâuk phiv liv. Pêx xinhv jêx jos thor cuôs chiv shông kangz phuoz chuô huv, kôngz lông jông, tsi mangl cangz nôngl cxuôv hav, muôx luz nênhx nox tsâu nangr sur. Cxuô zangv sir zôngv hur lêr zos buô chi, njaz, kuôr chiaz, chơưr mol, pangx, txir tsơưz rêr blêx sar… Ntơưv cxangz blêx, nênhs lâul chuôz uô nghi lêr zos chơư chor Tsưr xinhz lus côngv lêr cênhz jêx jos. Uô kangz ntơư zos suôz chiêng đror vangv vol, chor nxeik hluôs xênhr chêr phôngv Tsưr xinhz lus côngv lov jêv. Nênhs lâul môngl jê ntơưv ndix nxeiz, qơư tso chor lêr vats chia uo tsâus Tsưr xinhz tưz pangz jêx jos lo chiv blêx, thor cuôs tros kangz pangz hur chor chiv kôngz txuôl nzir. Nghi lêr xâuk kangz thâuv nênhs lâul grang tâuz hâu buô tơưv đhâu trôngx lêr tso trâu cxangz blêx, cxuô lênhx hur jos uô cê sênhr chêr, nox sangx siv cxuô zangv nox truênx thôngr… 

Tsôngv box M’nông thor uô tsâus Tsưr xinhz tưz pangz jêx jos lo chiv blêx hur Lêr phôngv sâu lo kôngz

Nxeik hluôs M’nông sênhr chêr trơưs suôz chiêng lov jêv ntưl

Hồ Mai

713
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.