Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah m'ak gĕh rek ba lŏ bơh bu nuyh Bu Nong

07/10/2021 16:49 G10T+7

Rbŭn bư brah m'ak gĕh rek ba lŏ tĕng nau way kăl e bơh bu nuyh Bu Nong dơi bu ndâk pah kan jêh rek ba, phe ba bêng drŏng, bêng wâl.

Aơ jêng nau pah kan gơi kah gĭt ma Brah yang lĕ mât uănh ân gĕh ndu ndơ tăm n'hanh gĕh n'sĭt ba sa jêh du năm nsrôih pah kan jêr jŏk. Bu nuyh bon lan dăn du yăn bơh kơi mih uĕh rsial di, ba hao jêng, mô gĕh mpô mpa lăp sa, njŭn nau rêh rơm răm ma bon lan. Ndu ndơ dơi bu dŏng bư brah gĕh poăch sur, phe, jrêng sŭt, ndrănh yăng, sa ônh, mpon, prit, kao ba dŭm... Ta drŏng ba ta wâl, bu ranh bon bư brah lah yang gơi kuăl jă brah yang tât rbŭn. Jêh rĭ, chĭng goong dơi bu nuyh bon lan goh, ăp bu druh k'dŏ m'ak răm Brah yang tât rbŭn ndrel. Bu ranh bon tât ta tơm gêy, ntŭk dơm ndu ndơ mbah lah uĕh Brah yang lĕ mât uănh bon lan gĕh âk ba, tay tay brah yang mât uănh uĕh nô nau pah kan ta yăn bơh kơi. Jêh bư brah bu ranh bon ndjôt bôk sur dơm ta drŏng ba, ăp bu nuyh tâm bon k'dŏ. sa ăp ntil trau sa kăl e bu nong...

Bu nuyh Bu Nong mbah lah uĕh ăp Brah yang lĕ kơl bon lan gĕh du yăn rek âk ba ta tâ Rbŭn bư brah gĕh rek ba

Bu druh Bu Nong k'dŏ tĕng bâr chĭng bu goh

Hồ Mai

722
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.