Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix Khô già già ntơưv nênhs Hà Nhì đuz

17/11/2022 10:03 G11T+7

Lêr hôix Khô già già zos lêr hôix chaix kôngz ntêr lus haz lux hlo ntơưv nênhs Hà Nhì đuz hênhx Bát Xát, xênhr Lào Cai. Lêr hôix uô hur 5 nuz, chuôz uô Jangx nuz, xâuk kangz Laz nuz luz 6 hli ntux.

Lêr hôix uô muôx đax trưng saz njênhk côngv tsưr xinhz kôngz lông, côngv tsưr xinhz hangr jôngr, tsưr xinhz đêx, tsưr xinhz angr ntơưv côngx đôngx nênhs Hà Nhì... Lêr hôix Khô già già chuôz uô zos lêr zov chênhr hlo zos tuô nhux tưv côngv tsưr xinhz. Uô kangz nghi thưc nuôr zos zos lêr côngv pus zơưv, thor pus zơưv por phưv chuôz zus zis, phor phưv tuz nhuôs iz shông. Txuôl nzir, tsưr cxuô luz tsêr bangx lêr vâts trâu sâuv fangx tsuv, cưr sâuv tâuz hâu ntơưv tsêr môngl tov hangr jôngr, uô lêr côngv tsongs ntơưv jos, uô puv muôx saz jông, pâuz txax njil lux yangx txus chor tsưr xinhz, tsênhr cênhz đraiv haz pov phưv, pangz mangx pêx xinhv jêx jos. Uô kangz côngv tsưr xinhz tangs, pêx xinhv côngv hu gâux plênhs siz lưr haz cxuô zangv uô si: Nhoz var val, grul hluô, lâuz cênhv, đha nangz… 

Lêr côngv Khô già già ntơưv nênhs Hà Nhì los công nhênhx zos Ji sanv Văn hoar Phi vâts thêv cxênhx Têz qơưs shông 2015

Kuôl pux Hà Nhì uô par ntơưv Lêr hôix Khô già già

Nghi lêr côngv hur Lêr hôix Khô già già

H’Mai (th)

434
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.