Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn bư brah Khô già già bơh bu nuyh Hà Nhì krăk

17/11/2022 10:03 G11T+7

Rbŭn bư brah Khô già già jêng nau rbŭn bư brah jŏ bơh kăl e n'hanh têh ngăn ngên bơh bu nong Hà Nhì krăk ta n'qual Bát Xát, n'gor Lào Cai. Rbŭn bư brah aơ dơi bu ndâk kan tâm 5 nar, ntơm bơh lơ Thìn (lơ kir), dŭt ta lơ Thân (lơ dôk) khay 6 lơ âm.

Rbŭn bư brah aơ mpơl saơ nau way mbah brah mât ndơ bư mir jan ba, brah bri, brah dak, brah neh bơh bon lan bu nuyh Hà Nhì... Rbŭn bư brah Khô già già dơi bu gŭch rpu gơi bư brah ndâk nau kan lor. Jêh gŭch rpu, poăch rpu dơi bu nuyh bon lan tâm pă ân tâm ban gơi bu nuyh bon lan ndjöt sĭt ta wâl bư brah ma jrŏng rnoi, dăn jrŏng rnoi mât r'năk sa, mât oh mon kon sau du năm gĕh nau đăp mpăn. Jêh rĭ, ăp bu tơm r'năk sa dơm ndơ bư brah du ntŭk, jêh rĭ ndô ndơ dŏng bư brah ntơm ta wâl tât ta bri, ndâk nau bư brah bon, mpơl saơ nuih n'hâm kah gĭt, nau lah uĕh ma ăp brah yang, way kơl khăn păng tâm nau rêh n'hanh mât, dăn bon lan gĕh nau uĕh lăng. Jêh bư brah lah yang, bu nuyh bon lan tâm pât n'hanh tâm rlong pâl ăp ntil nau pâl: Tâm rlong nau dăng đât rse, tâm rlong nau dăng ntrôl mâng, k'dăt bao, Nchah rse...

Rbŭn bư brah Khô già già bơh bu nuyh Hà Nhì krăk dơi kơp jêng Di sản Văn hóa Phi vật thể Bri dak ta năm 2015

Bu ur Hà Nhì nkra banh ta nar Rbŭn bư brah Khô già già

Nau way mbah Rbŭn bư brah Khô già già

H’Mai (th)

423
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.