Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah dăn gơi bri mih bơh bu nuyh Chăm, Bình Ðịnh

01/09/2016 14:45 G9T+7

Lah bri kăl wai jŏ ir, bu nuyh bon lan Chăm H’roi ta Bình Ðịnh lŏ bư brah dăn gơi bri mih. Bu nuyh ranh tâm bon lah bu nuyh ruah lơ bư brah mĭn nau nchra kan gơi rbŭn lĕ bu nuyh tâm bon bư sŏk bư ndrel ndơ bư brah.

Jêh bư brah, nau k’dŏ way ơm bơh bu nuyh Chăm H’roi dơi bu goh gâr k’dŏ ndrel drơu đrơu

Ndơ dŏng bư brah khă iê hĕ âk, ât nĕ nŭm ăp ntil ndơ tâm ban bar mlâm iăr n’kuăng, bar mlâm yăng ndrănh, du mlâm kông tă bơh jrêng sŭt, du siên phe… gơi bư brah dăn uĕh lăng săk jăn n’hanh dăn ân bri mih. Nar bư brah, ăp bu nuyh tâm bon hăn nŭm, mpơl măt du huê bu nuyh tâm rnăk tât pah ti n’hanh dăn ăp brah nau ŭch dăn. Ðơn bư brah n’hanh tơm nêu dơi nkra tă bơh tơm gle, hĭng bar mau ôch chăng; bơh pĭt yông ăp ntil rup bu nuyh, mpô pa, ndu ndơ dŏng tâm nau rêh ôi mhau bơh mpôl rnoi Chăm. Jêh bri dak he dơi tâm lơh pĭt lơi bri dak he nơm, tơm nêu bơh bu nuyh bon lan Chăm H’roi gĕh tay siăm kơ Bri dak gơi mpơl nau kah gĭt ma Ðảng, Wa Hồ.

Bình Nhi (t.h)

2,041
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.