Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix “Bung Lôv” ntơưv nênhs Chu Hox

03/11/2016 16:35 G11T+7

Lêr hôix “Bung Lôv” zos lêr hôix truênx thôngr ntơưv nênhs Chu Hox (Chu trik đơưz) xênhr Ênh Bair. Lêr hôix lo uô tsuô lu 5 hli ntux.

Nênhs Chu Hox uô nênh zcôngv Ngocx Hoangx

Lêr hôix lo uô ntơưv iz luz tsêr muôx nênhs “txir nênhz”, “txir nênhz sênhr chêr” muôx côngz bê zos jêx jos xair. Txir nênhz sênhr chêr muôx oz zangv zov chênhr hur uô nênhz. Nôix jung uô nênhz zos xang xur tsuô Ngocx Hoangx, sinhz tox pêk, pux zơưs côngz kror nuv uô nênhz haz thor nangs lus. Lêr vâts haz cxuô zangv cênhz zos buô, kaz, chơưr, shangz, ntơưr zangx khuv zênhz khuv, ndix muôs nas, qix tư jangx, ntangx, trak ntông… Xâuk kangz thor nags lus, iz tus buô lo tuô phaiz ntâu phênhv, côngv chor tsưr ntơư. Hnuz uô kangz hlo, pêx xinhv jêx jos tuôx côngv uô cê ntơưv tsưr tsêr nênhz chia uô nox uô hâuk, thangv pêv haz shir phangz lov jêv lêr hôix “Bung Lôv”.

Bình Nhi (t.h)

1,997
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.