Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah “Bung Lổ” bơh bu nuyh Dao Họ

03/11/2016 16:35 G11T+7

Bư brah “Bung Lổ” lah nau bư brah kăl e dăn ân trôk mih bơh bu nuyh Dao Họ (Dao kho nglang) n’gor Yên Bái. Nau rbŭn bư brah aơ way dơi ndâk tâm khay 5 lơ âm.

Bu nuyh Dao bư brah ân ma Ngọc Hoàng

Bư brah way dơi ndâk ta du rnăk gĕh bu nuyh bư “bu jâu” bu nuyh gĕh k’hưm yor bon lan ruah. Bu jâu k’dŏ kh’lay ngăn tâm nau bư brah aơ. Nau bư brah aơ gơi mbơh ân Ngọc Hoàng, brah neh, ăp brah yang, jrŏng rnoi tâm nau kan bư brah n’hanh dăn ân trôk mih. Ndu ndơ dŏng gơi bư brah aơ gĕh sur, iăr, ndrănh, phe, nhang, sam bŭt chăng, rup nkŭp măt, siăm kơ chiăng kir, peh đao, peh đao tơm si… Jêh bư brah dăn ân trôk mih, du mlâm sur dơi bu blach tâm pă, ân brah yang. Nar lĕ lôch, bu nuyh bon lan rgŭm ta wâl bu nuyh tơm bư brah gơi n’gon piăng, bư trau, mbơh ngơi n’hanh răm pâl lĕ jêh uĕh tâ bư brah “Bung Lổ”.

Bình Nhi (t.h)

2,000
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.