Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv nênhs Mạ

16/12/2021 09:31 G12T+7

Lêr siz jênhv cưr tix trơưs phong tux ntơưv nênhs Mạ muôx chor nghi thưc: tol fôngx zưl, muôz nhênhx lêr vats, lêr côngv, khơưs pâuk đăngs jul, hâuk chơưr mol…

Jos kruô chox lêr vats tuôx jos tsưr chia uô cê tsov cưv Lêr siz jênhv cưr tix

Hur suôz đror ntơưv côngx chiêng, chor nghi lêr lo uô ti jông. Jos kruô chox lêr vats tuôx trâu jos tsưr zos 1 yeik njêl, 1 tus buô chi, ntiv njaz cênhz chor sanv vats jêx jos uô lo xưs li kos laz, tâuz, nôngz kôngz lông, txir thâur, txir tsơưz…

Lêr tol fôngx zưl uô trơưs phong tux ntơưv nênhs Mạ zos hu gâux siz lưr nul txus kruô, siz zuv, chơưr, đêx…

Jos tsưr bangx iz tus lâur keiz chia uô tsax côngv, iz huz chơưr mol cênhz cxuô zangv nox truênx thôngr xưs li mor trăngx, geix chi, chơưr mol… chia tav kruô. Ntơưv ndix nxeiz, tsôngv box nênhs Mạ siz thangv pêv thâuv nzur haz muoz nyangr kei uô tsax côngv tsưr xinhz. Txix nuôr oz luz jos uô cê iz zangv cưr tix iz tsêr. Cxuô lênhx uô nênhx siz hluz, tsi uô plâuz ntul, tso tsês xair lus tsi jông haz uô cê til môngl cxiv tsang luz nênhx jông.

Siz zuv hâuk chơưr mol siz jênhv cưr tix

Hồ Mai

536
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.