Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah tâm r'nglăp nau tâm rŏng bơh bu nuyh Mạ

16/12/2021 09:31 G12T+7

Bư brah tâm r'nglăp nau tâm rŏng tĕng nau way bu nuyh Mạ gĕh nau kan: wơt mpôl băl, ân dơn drăp, bư brah, dôk kông lah uĕh n'hâm suan, ngêt ndrănh yăng...

Bon bu năch ndjôt drăp tât ta bon bu gơi ndâk nau Bư brah tâm r'nglăp nau tâm rlŏng

Tĕng bâr ntaih chĭng bu tŭr, nau bư brah aơ dơi bu ndâk pah kan uĕh. Bon bu năch ndjôt drăp tât ta bon bu gĕh du njrĭng ka, du mlâm sur, siên phe n'hanh ăp ntil ndơ gĕh bư mir jan ba lah bum prŭm, rpuăl, grăp ăp ntil, prit...

Nau bư brah wơt bu năch dơi ndâk kan tĕng nau way bơh bu nuyh Mạ gĕh nau tâm pât ôp khâl nau uĕh lăng săk jăn bu năch, ân sa mlu, ngêt ndrănh, ngêt dak...

Bon tơm rơm du mlâm iăr n'kuăng gơi bư brah, du yăng ndrănh n'hanh ăp ntil ndơ sa dah kăl e gĕh mbêt prung, poăch ndông, ndrănh yăng... gơi ân bu năch ngêt sa. Ta tơm gêy, bu nuyh Mạ bar bon n'kôch tay nđơn kăl e n'hanh sŏk m'ham siăr bư brah lah yang. Ntơm bơh aơ bar bon tâm r'nglăp jêng oh nô du ndul mê deh. Ăp bu nuyh rêh tâm rŏng, mô dơi tâm ndjer, chơ lơi nau tâm ji nuih n'hanh ndâk njêng nau rêh uĕh lăng.

Ân bu năch ngêt ndrănh yăng tâm r'nglăp nau tâm rŏng

Hồ Mai

810
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.