Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv pus zơưs ntơưv minhx cxưx Lô Lô xênhr Hax Giang

23/09/2016 09:54 G9T+7

Nghi lêr lo uô truô hnuz 14 luz 7 hli ntux ntơưv tsêr chor thơưx chox xênhv. Thơưx xênhv zos nênhs nrar cxuô zangv uô lêr, cxuô chuôz zis hur iz xênhv pangz trơưs khav năng.

Nghi thưc xênhr chêr, côngv hur lêr hôis

Lêr vâts côngv pus zơưs zos:1 tus nhux đăngs, 1 tus buô, 1 tus kaz, mor bâuv, chơưr, ntơưr nhiax cuz, tênhz trox luôx, iz gơưv đruôl tôngx. Lêr côngv muôx 3 nghi thưc zos côngv, ndu txus haz xang môngl. Krêz thơưx, txir nênhz uô nghi thưc bor cor haz zuv pus zơưs lus nox hâuk cxuô zangv cưs tuz nhuôs uô lo. Uô kangz ntơư zos khoz đruôl. Kuôl pux hur tsêr xênhr chêr yênhx pangz hlôngr khâuz ndơưs uô Đangz Đrox (Đangz Đrox zos nênhs ntâus ntêx, qox tuôv ntơưv tuz nhuôs môngl txus pus zơưs nhoz sangz ntux tov đrâu). Uô kangz hlo, lêr xang pus zơưs lo uô truô thâuv tsâus ntux. Lêr côngv pus zơưs zos iz nghi lêr cxuô tav, til lus hâur pâuk, ndu txus pus zơưs, uô muôx cêr côngv saz hur côngx đôngx.

Bình Nhi (t.h)

1,346
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.