Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah bri bơh bu nuyh Mạ

10/02/2022 09:05 G2T+7

Âk năm lĕ lăn, nau rêh bu nuyh Mạ way dơh dăch ma yôk bri. Nau bư brah bri gơi kah gĭt brah yang lĕ mât, rong ăp bu nuyh, bon lan.

Nau bư brah aơ dơi bu ndâk kan tĕng nau bư brah kơt kăl e gĕh nau dăn, ndâk tơm gêy, srih tăm ăp ntil grăp...

Nau bư brah aơ dơi bu ndâk kan ta ntŭk bri dăch leng dak. Ndơ dŏng bư brah gĕh: bôk sur, iăr, pêp, ndrănh, be, mbêt prung, ndrănh yăng... Jêh lăch m'ham iăr, bu ranh bon sŏk m'ham iăr m'hĭng ta tơm gêy jêh rĭ n'khŭt iê tâm ndrănh dŏng bư brah dak, brah bri. Bu ranh bon mbah kuăl jă ăp brah yang tât rbŭn n'hanh dăn brah yang mât nau rêh bon lan hơm răm, đăp mpăn, kon sau gĕh nau uĕh lăng săk jăn, tui ka deh bêng dak...

Ăp bu nuyh sa ndơ jêh bu dŏng bư brah, ngêt ndrănh yăng, ân kông lah uĕh n'hâm suan săk jăn

Dŭt nau bư brah, bu ranh bon jă bu nuyh bon lan ngêt ndrănh yăng, sa ndơ jêh bư brah, ân kông uĕh lăng săk jăn jêh rĭ tăm ăp ntil grăp, tăm bri. Bơh đah kah gĭt ma brah yang, aơ hôm tâ gơi bu nuyh bon lan tâm mâp, mbơh nau bên pah kan bư mir, ntĭm sơm kon sau tâm kơl n'hâm suan mât bri.

Bu nuyh bon lan tŭ chĭng goh goong, k'dŏ xoang, uh m'buăt, pring nau Mạ r'nê nau kh'lay bri đah nau rêh bu nuyh bon lan

Hồ Mai

952
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.