Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah m'ak gĕh n'sĭt ndơ tăm bơh bu nuyh Bu Nong

04/11/2021 15:17 G11T+7

Bư brah m'ak gĕh n'sĭt ndơ tăm dơi bu ndâk kan ta yăn kăl wai, jêh bu nuyh tâm bon pĕ ăp ntil tơm tăm. Aơ jêng khay dăch dŭt năm nĕ dơi khăn păng kơp jêng rbŭn têt bơh bu nuyh Bu Nong.

Jêh du năm nsrôih pah kan bư mir jan ba, bu nuyh Bu Nong bư brah gơi lah uĕh ma brah yang, jrŏng rnoi lĕ mât uănh du yăn srih tăm gĕh n'sĭt âk ndơ, dăn du du yăn pah kan mhe mih nar uĕh, rsial uĕh. Aơ jêng tâ ăp bu nuyh tâm mâp, rlu, m'ak rlưn jêh du năm lêt rganh pah kan. Drăp dŏng bư brah gĕh: ndrănh yăng, poăch iăr, mbêt phung, poăch sur ndông, ăp ntil ndơ gĕh n'sĭt bư mir, mpô mpa mât rong... Bu ranh ntơm bư brah, dăn ăp brah yang sĭt uănh. Jêh bư brah lah yang, bu ranh bon mbah dăn brah yang ân gĕh nau lap n'hanh ân ăp bu nuyh ngêt ndrănh. Lam ăp bu nuyh tât bư brah rlưn ngêt ndrănh yăng, sa ăp ntil ndơ gĕh gĕh biĕp prung, biĕp pŭ, mbêt prung... nhanh tâm k'dŏ, mprơ.

Bu nuyh bon lan ndơp drăp bư brah ta tơm gây mbah brah yang n'hanh dăn brah yang ân gĕh du yăn mhe mih nar uĕh

Bu nuyh Bu Nong uh nkê rpu, uh n'hôm, tŭr chĭng, mprơ mbah wơt ăp bu nuyh tât bư brah

Nau m'ak bơh bu nuyh Bu Nong jêh du năm bư mir jăn ba

Hồ Mai

691
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.