Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv plik blêx ntơưv nênhs Mangv

15/12/2016 11:26 G12T+7

Lêr côngv plik blêx ntơưv nênhs Mangv uô tsuô thâuv blêx pêk têz tưz sar.

Uô ntêx zuôr sâu, tsưr tsêr xair jông hnuz chia uô lêr côngv plik blêx (blêx yaz). Hnuz xair, oz nav txir tsưr tsêr chox cxuô zangv côngv (iz poz mor plâuv, iz gơưv njêl hangr đêx chi los sis iz câus grax kaz, los sis iz luz kei kaz hâu) môngl tsuô pêv têz chia côngv.

Tsưr tsêr xair iz tsoz blêx muôx pêz chik blêx, muôx nangz pur jông, njưx chor chik blêx siz lu uô iz changx hur hâur pâuk nto njil. Pus tsưr tsêr muôz cxuô zangv chox tuôx côngv tso ntơưv tso blêx zuv plik blêx nox haz thor plik blêx tsi cxoz môngl đuô kror, chia vangx tsêr lo sâu blêx. Blêx lo sâu iz puôs ndik kror côngv plik blêx tsuô tov ntul têz. Nênhs Mangv xangr mas: Zos sâu tangs mas plik blêx zuôr cênhz lus tsêr mas zuôr pôngz jông, shông kangz zuôr tsi lo kôngz mas zuôr tsuv tsês tso puôr plêx tov ntul têz ndâux cêr môngl tsêr… Thâuv uô mor blêx yaz, nênhs Mangv chair txênhx chia tsi pôngz kôngz lông haz chor plik cuv sangz lus tsêr khơưs nox uô tsuô cxuô lênhx nênhs muôx moz…

Nênhs Mangv tso lêr vâts côngv plik blêx sâuv tso blêx tưz xair.

Bình Nhi (th)

1,533
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.