Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah huêng ba bơh bu nuyh Mảng

15/12/2016 11:26 G12T+7

Rbŭn bư brah huêng ba bơh bu nuyh Mảng way dơi bu bư brah ta mir ba lĕ dŭm.

Lor ma rek, ăp rnăk ruah nar uĕh bu nuyh nơm tơm wâl gơi rbŭn bư brah ba (ba mhe). Jêh tât nar lĕ ruah rek ba, bar he ur sai bu nuyh nơm tâm wâl ndjôt ndu ndơ bư brah (du mpang ti bêt, chiăng ka mô rĭ iê puăch iăr, n’hanh du mlâm tăp iăr lĕ gân) hăn tât ta mir tăm ba gơi bư brah.

Bu nuyh nơm tơm wâl ruah du ntŭk ba jêng, play uĕh, chuĕt tơm ba rvên lơi ntơm bơh tơm tât ta chuông. Bu nuyh nơm tơm wâl sŏk ndu ndơ dŏng bư brah dơm ka lơ tâm ba jă huêng ba sa n’hanh dăn ân huêng ba lơi du ôh ta ntŭk êng, gơi rnăk rek ba. Jêh rek ba ngêt sa (ndu ndơ dŏng bư brah) bu nuyh bon lan rek ba. Ba dơi bu rek ntơm ta ntŭk tă bơh brah tât ta ntŭk ba bă. Tĕng nau way mĭn bu nuyh Mảng lah rek lĕ huêng ta tĕng sĭt tât ta wâl n’hanh hươt, năm bơh kơi ndu ndơ tăm mô saơ uĕh nĕ khăn păng ân iê ba ta pĭt trong leo sĭt ta wâl… Lah gon ba sa piăng mhe, bu nuyh Mảng mô ân tŭp tâm neh gơi mô gĕh nghoăch ba n’hanh huêng ngăt brah m’hĭk lăp tâm wâl dônh sa bư bu nuyh bon lan gĕh nau ji kop…

Bu nuyh Mảng dơm ndu ndơ dŏng bư brah ka lơ tơm ba tă ruăh gơi bư brah.

Bình Nhi (th)

1,532
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.