Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah kuăl brah Ŭnh bơh bu nuyh Mạ

23/12/2021 10:02 G12T+7

Bu nuyh Mạ n'gor Dak Nong gĕh nau bư brah kuăl brah Ŭnh đah ăp ntil nau kan êng. Tâm ka lang bri yôk, ŭnh ang mprơh ăp ntil nau m'hĭk, njŭn tât nau uĕh lăng, nau m'ak tâm nuih n'hâm, nau đăp mpăn ma bu nuyh Mạ.

Bu ranh mbrah dăn brah yang mât bon lan đăp mpăn bơh năp ŭnh brah

Bư brah kuăl brah Ŭnh way dơi bu kan lah bon lan ndâk nar rbŭn. Măng bư brah ntơm đah nau rbŭn bơh bu nuyh bon lan ta ntŭk uĕh ngăn ngên tâm bon. Ta nau bư brah aơ lĕ r'ngôch ăp bu nuyh iăt nau bu răch brah mbah dăn nau uĕh lăng, dăn gĕh nau hơm răm bơh bu ranh bon jêng nau kan bơh bu nuyh bon lan.

Ta măng uh nung n'hanh tŭr chĭng goh goong, ăp bu nuyh tâm bon lan rgŭm ta tơm gêy bư brah kuăl brah Ŭnh

Jêh răch brah, bu ranh bon sŏk m'ham mpô mpa dŏng bư brah m'hĭng ta mâng ŭnh lĕ rơm lor n'hanh tâm nđot bar mlâm dĭng n'kar gơi ŭnh lêng hâr ta ntŭk êng. Ŭnh dơi bu nuyh ranh ndjôt njŭn ân ma bu ndăm gĕh nau dăng n'hâm suan n'hanh gĕh nau blau, ŭnh ang du măng ta bri yôk, mpoh ang ăp ntŭk măng ngo, ŭnh dơi bu tâm pă tâm ban tât ta ăp r'năk tâm bon lan. Nau aơ tâm ban lah nau mpơl gĭt brah Ŭnh lĕ saơ, dơn nau mbah dăn n'hanh dơi âk bu nuyh bon lan ndâk măng rbŭn pâl...

Ăp bu nuyh bon lan m'ak k'dŏ bơh pĭt ŭnh brah

Hồ Mai

889
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.