Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah n'gar bon bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ

08/12/2021 10:32 G12T+7

Tâm ăp bon bu nong Bu Nong, Mạ way gĕh n'gar luh lăp. Tâm n'gar bon nĕ jêng nau tâm r'nglăp ăp bu nuyh tâm bon lan, tâm jrŏng rnoi. Yor nĕ, bu nuyh bon lan uănh kh'lay n'hanh way ndâk nau bư brah n'gar bon dŭt khay 3, bôk khay 4 lơ âm; nau bư brah aơ dơi bu ndâk bư du nar ta n'gar bon.

Lor ma bư brah, bu ranh bon kuăl ăp r'năk sa tâm bon gơi sĭn nchra sŏk nar bư brah n'hanh tâm pă nau kan joi ndơ dŏng bư brah lah yang. Ta nau bư brah n'gar bon way gĕh rup r'veh, yău dơi bu nkra tă bơh tơm si.

Bu nuyh Mạ bư brah n'gar bon

Tĕng nau way bu nuyh Bu Nong mpô mpa aơ mpơl saơ nau dăng, nĕ khăn păng dơm bơh năp n'gar bon gơi mprơh brah m'hĭk, nau ji tưp tâm bon lan.

Ndơ dŏng bư brah gĕh phe, sa ônh, la r'veh nkra tă bơh tơm si, prit ndrêh, bum prŭm, tao, ndrănh...

Jêh bư brah ta tơm gêy, ta n'gar bon, bu ranh bon n'hanh ăp bu nuyh sŏk ndrănh rlai đah m'ham sur ndjôt sĭt ta wâl gơi bư brah ma wâl, bư brah kêng năk, brah mât ŭnh, brah mât drŏng ba... đah nau dăn gơi nau rêh gĕh nau uĕh lăng n'hanh hơm răm.

Jêh nŭm ndơ bư brah, bu ranh bon uh n'kê rpu ntơm bư brah lah yang ma bon lan

Hồ Mai

1,271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.