Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah bon bơh bu nuyh Si La n’gor Lai Châu

29/09/2016 14:30 G9T+7

Bư brah bon bu nuyh Si La ta Lai Châu dơi ndâk ta khay Pe (lơ âm) ăp năm. Ta tâ bư brah bon, bu nuyh bon lan ndâk 4 n’gar ta 4 mpeh bon, khă nĕ ta n’gar tơm (ta mpeh Ðông) dơi bu bư ân nâp ngăn ngên mơ dơi bu bư brah.

Bu jâu ti ndjôt siên phe răch kuăl brah ta n’gar tơm

Tĕng nau way bu nuyh Si La bơh mpeh Ðông lah mpeh măt nar luh – gơi ân tơm nau rêh uĕh lăng, dăn ăp ntil nau đăp mpăn. Ta aơ, bu jâu dăp ăp ntil ndơ dŏng bư brah gĕh so, iăr (hôm e rêh), 2 kao prăk nglang, du mlâm ntô klo n’hanh bư brah kuăl ăp brah yang sĭt sa ndu ndơ bư brah bon lan ân, ân bu nuyh bon lan lăp yan tăm ăp ntil tơm ân uĕh, sur iăr rong âk, dăn ân bon lan uĕh lăng, ân nau uĕh tât, mprơh lơi nau m’hĭk… Jêh bư brah, bu nuyh bon lan hăn ngon piăng bư trau jêh rĭ lăk n’ha prit, dăp ndu ndơ sa lĕ gâm sĭn ngêt sa du ntŭk.

Bình Nhi (t.h)

1,627
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.