Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr khi hluô pâur ntêk ntơưv nênhs S’tiêng

27/10/2016 11:08 G10T+7

Lêr khi hluô pâur ntêk zos iz nghi lêr zov chênhr ntơưv minhx cxưx S’tiêng nhoz xênhr Binhx Phươc. Thâuv nhuôs lo iz luz hli zos thâuv uô lêr khi hluô pâur têk.

Lêr khi hluô pâur têk zos siz hluz, tsach nhiêms ntơưv chuôz zis, cxuô lênhx tsuô tuz nhuôs

Nhoz txix chuôz zis muôx los pluôs, lêr vâts iz tus buô zus thâuv zâu (têx thâuv lêr vâts zos iz tus tưv), chơưr cxuôr, mor trăngx… Đhâu nghi lêr, chor nênhs muôx công bê li nênhs lâul hur jos, nav, txir… phôngv côngz, kruôz kra tus nhuôs uô nênhx cênhz thiên nhiên, côngx đôngx, tsi lo uô têx zangv fêv, tsuv trâu saz uô nox uô hâuk, hlu tar nênhs jông… Hur nghi lêr, cưr tix, fôngx zưs ntơưv chuôz zis thor sinhz tox pêk puz côngz môngr pangz tus nhuôs muôx đangs jul, phôngv côngz môngr tsuô vangx tsêr; khơưs puz tus nhuôs têx têx chik ntul ntâuz txaix, tsax cxu zos tas mir nhuôs nxeik; ntangx nênhr zos tas mir nhuôs tuz.

Bình Nhi (gt)

1,553
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.