Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah kât rse brai ta ti bơh bu nuyh S’tiêng

27/10/2016 11:08 G10T+7

Bư brah kât rse brai ta ti jêng du ntil nau bư brah kh’lay tâm du nau rêh mpôl rnoi S’tiêng ta n’qual Bình Phước. Lah kon lĕ tât du khay nĕ bu bư brah kât rse brai ta ti.

Bư brah kât rse brai ta ti gơi mpơl nau mêr rŏng, nau kan tâm rnăk, ăp bu nuyh đah kon sau

Tĕng nau gĕh âk iê ndu ndơ tâm rnăk, ndơ dŏng bư brah gĕh sur rong ntơm bơh jê (lah mô nĕ du mlâm rpu), ndrănh yăng, mbêt prung… Tâm nau bư brah aơ, ăp bu nuyh gĕh k’hưm tâm ban tâm ban kô ranh bon, mê, mbâ… gĕh nau ntênh nti kon se ăp ntil nau way tâm nau rêh, tâm bon lan, mô dơi pah kan nau m’hĭk, gơi pah kan bư mir jan ba, gơi jêng bu nuyh uĕh… Lah bư brah, oh nô, mpô băl tâm rnăk dăn brah yang ân kon se uĕh lăng săk jăn, lah uĕh ma rnăk, ân ma kon se ndu ndơ tanh rui, ăp ntil mpô pa rong lah kon bu ur; ân na, ân jăy lah kon bu klô.

Bình Nhi (gt)

1,549
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.