Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah dăn gĕh nau uĕh lăng săk jăn bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe

11/11/2021 09:55 G11T+7

Bư brah dăn gĕh nau uĕh lăng săk jăn bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe mô gĕh tâm kơt khă nĕ lah gĕh du ntil nau kan tâm ban, nau lah uĕh n'hanh dăn brah yang mât ăp bu nuyh gĕh nau uĕh lăng săk jăn, bu nuyh ranh rêh jŏ. Nau bư brah aơ dơi bu bư brah ta r'năk sa mô rĭ ndâk bư tâm bon lan; dơi ndâk kan âk rlau đah nô nau bư brah bă bă.

Bu nuyh ranh ân kông lah uĕh n'hâm suan săk jăn ma bu nuyh ranh tâm bon đah nau dăn uĕh lăng săk jăn, rêh jŏ

Gơi bư brah lah yang, bu ranh bon kuăl jă oh mon kon sau nkra ntŭk bư brah, ndâk tơm gêy, rơm drăp ndơ, peh ba, n'gon piăng... Tât nar uĕh lĕ săch, bu nuyh bon lan rbŭn ta tơm gêy. Drăp ndơ dŏng bư brah lah yang gĕh du mlâm iăr, bôk sur mô rĭ be, poăch ndông, yăng ndrănh, mbêt prung...

Drăp ndơ dŏng bư brah dơi bu dơm ta tơm gêy

Nau bư brah aơ gĕh nau kan bư brah ta tơm gêy, ân kônh ma bu nuyh ranh, njŭn ndrănh n'hanh ndơ sa ma bu nuyh ranh... Tâm nĕ, bu nuyh ranh sŏk m'ham iăr m'hĭng ta bu nuyh ranh, oh mon kon sau tâm bon gơi mprơh nau mô lap, nau ji, dăn gĕh nau uĕh lăng săk jăn, dăn gĕh nau đăp mpăn n'hanh ân kông lah uĕh n'hâm suan săk jăn.

Nau bư brah dăn nau uĕh lăng săk jăn way dơi bu ndâk kan ta bôk năm mhe

Hồ Mai

721
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.