Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah ta yan tăm ăp ntil tơm bơh bu nuyhn Nùng

23/02/2017 10:22 G2T+7

Bư brah ta yan tăm ăp ntil tơm jêng du nau rbŭn bư brah uĕh bơh bu nong Nùng ta n’gor Lạng Sơn.

Bu jâu ntơm bư brah lah yang

Tĕng nau way bu nuyh bon lan tâm bon way rơm ndu ndơ tâm ban iăr lĕ tă gâm, ăp ntil banh n’hanh play sa yor gĕh tăm êng… gơi bư brah lah yang. Tât mông uĕh, bu mpơl măt ăp bu nuyh bon lan gơi du nhang, ndơp ndrănh n’hanh bư brah… Tâm nĕ, nau bư brah gơi Thành hoàng dơn lĕ tă 3 tâ dăn “tén’’ (dăn âm dươg) bơh bu nuyh bư jâu: Tâ 1 jă Thành hoàng sit sa ndu ndơ york on sau ân; tâ 2 Thành hoàng lĕ ŭch ân ăp nau lap ma bon lan du năm “pah kan gĕh n’sĭt âk ndu ndơ, dăn nau aơ nau rĭ tât, ndu ndơ tăm jêng, rpu ndrôk bêng ndrung, prăk rêl nau uĕh ăp ntŭk”; tâ 3 mpơl saơ jêh Thành hoàng “ngêt sa ndu ndơ bon lan ân” jêh rĭ sĭt ka lơ trôk. Jêh bư brah lang yang, bu k’dŏ kir gơi pâl tâm nau goh gâr kreh đơn n’hanh ma mprơ k’dŏ ntiah lam ăp bon lan…

Bình Nhi (t.h)

1,369
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.