Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Joss poz jêz Khuổi Ky 400 ntâu shông nhoz Cao Bằng

24/11/2022 10:24 G11T+7

Khuổi Ky zos bê hu ntơưv iz luz jos tiv zix hur cuânx thêv thangx tsangv ju lix tsangs đêx Bản Giốc (xar Đàm Thủy, hênx Trùng Khánh, xênhr Cao Bằng), nhoz kuôl plơưr đrôngl Cao Bằng jê 100 km.

Chor tsêr tsangr poz jêz jông gâux iz zangv ku nzur, uô muôx net kuz lâul

Joss muôx 14 tsêr nênhs Zir uô nênhx nhoz. Jos poz jêz lâul Khuổi Ky nto bê đrul chor tsêr tsangr muôz poz jêz uô, jông gâux kuz lâul jiêng. Chor tsêr tsangr poz jêz nuôr muôx puôs thâuv shông 1594 - 1677, thâuv tsêr Mạc tuôx txus thangx angr Cao Bằng cxiv tsang thành quách chia phangx tir, chor tsêr tsangr poz jêz tâu uô thôngx li "pháo đài". Hur saz xangr nênhs Zir ntơưv nuôr, poz jêz thôngx li tsưr xinhz tir thair, por vêv pêx xinhv jêx jos. Tsêr muôz poz jêz uô, xuz nzang poz jêz, kuô tsêr poz jêz, poz jêz tal ndix tsêr haz uô poz jêz tiz jông; langx cangz, pangs đêx, jêz luôv, kror txul muôz poz jêz uô hur si…

 Mẫn Doanh (th)

462
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.