Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon lŭ Khuổi Ly rlau 400 năm ta Cao Bằng

24/11/2022 10:24 G11T+7

Khuổi Ky lah du bon êng ang bơh ăp mpeh ntŭk hăn pâl tâm thác Bản Giốc (xă Ðàm Thủy, n'qual Trùng Khánh, n'gor Cao Bằng), ngai đah tâm klang bon têh Cao Bằng tâm 100 km.

Âk wâl prêh dơi bu nkra đah lŭ hôm mât nau uĕh dah kăl e, bư gĕh nau uĕh

Bon aơ gĕh 14 r'năk bu nong Tày rêh. Bon lŭ Khuổi Ky dơi bu gĭt đah rplay wâl prêh dơi nkra đah lŭ, gĕh nau uĕh êng. Ăp rplay wâl mpêh đah lŭ aơ dơi bu nkra ntơm năm 1594 - 1677, jêh mpôl Mạc tât ta mpeh Cao Bằng ndâk nkra n'gar gơi njrăng bu pit, ăp rplay wâl lŭ aơ dơi bu nkra tâm ban "ntŭk mât" neh ntu. Tâm nuih n'hâm bu nuyh Tày ta aơ, lŭ tâm ban brah n'king, mât bu nuyh bon lan. Wâl dơi nkra đah lŭ, mpir dơi nkra đah lŭ, nhiar dơi nkra đah lŭ, meh wâl nkra đah lŭ; n'har, nglau n'gân dak, mpăl juh, kêng năk ât dơi bu nkra đah lŭ...

Mẫn Doanh (th)

456
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.