Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lanx điêus Sinhx Ca ntơưv nênhs Cao Lan, xênhr Tuên Quang

09/12/2016 14:47 G12T+7

Lus Cao Lan, Sinhx ca los sis “Sinhs ca”, “Sênhx ca” muôx grê zos “tsưr”, “thơưx”.

Iz jas cơưv hu Sinhx ca nhoz xar Hungx Đưc, hênhx Hamx Yên, xênhr Tuên Quang

Sinhx ca tsinhv muôx grê zos “xươngr” – hu gâux, sâu trơưs thêv thơ Thât ngôn tưr tuêtx, sâu zos ntơưr Hanr. Sinhx ca ntơưv nênhs Cao Lan nhoz Tuên Quang lo phaiz uô 2 zangv trơưs môi trươngx hu gâux: Sinhx ca đruôz hnuz haz Sinhx ca mo ntux. Sinhx ca đruôz hnuz lo uô tsuô hâur shông yaz, hur uô yôngz, plux tuôs, hur uô nox uô hâuk. Sinhx ca mo ntux hu gâux tsuôs zos hur tsêr, lo sâu uô 12 tâps, iz tâps muôx iz chuv đêx haz txâus hu iz mo. Chor nôix jung hu gâux cxuô mo sưs li hu lus hâur pâuk ntơưv nênhs Cao Lan, siz hluz ntơưv tiz nênhs haz thiên nhiên, kuz têz kuz qơư, lus xangr cuôs lo cơưv shuv, hu gâux siz tưr lus cxuô zangv pangx, hu siz tưr lus 12 tus tsax, tưr bê ntơưr haz has lus đruôl, lus cêr gâux đrâus, chiax tuôs, ngur hanhx,... Chor grêi gâux Sinhx ca zos iz pơưk ntơưr ntâu, phanv anhr txâus luz nênhx haz kangz ntux tâm hônx ntơưv nênhs Cao Lan.

Bình Nhi (t.h)

1,568
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.