Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntŭk Mât sinh quyển Núi Chúa

06/10/2022 21:29 G10T+7

Ntŭk Mât sinh quyển Núi Chúa ta neh ntu bar n'qual Ninh Hải n'hanh Thuận Bắc tâm n'qual Ninh Thuận jêng ntŭk tâm mâp bơh pe mpeh bri, dak rlai n'hanh neh choih đah r'noh neh ntu gĕh rlau 106.646 hec ta. Ntŭk aơ gĕh 6 ntil bri ntơm bơh ta pĭt dak rlai âk rsial tât ta ntŭk yôk Núi Chúa đah độ prêh 1.039 met đah ma dak rlai.

Ntŭk mât gĕh âk mpô mpa gĕh nau kh'lay bơh ăp bri dak gĕh kuănh jâng krăk, cheo kơi nglang

Tĕng bu uănh kơp, Ntŭk Mât sinh quyển Núi Chúa abaơ gĕh 1.514 tơm si, tâm nĕ gĕh 54 tơm di dơi bu nchih ta Săm bŭt chăng Việt Nam n'hanh Săm bŭt nchih chăng bri dak. Mpô mpa rêh gĕh 766 mpô mpa dơi bu gĭt, tâm nĕ gĕh 48 mpô mpa kh'lay n'hanh gĕh iê dơi bu ta Săm bŭt chăng Việt Nam n'hanh Săm bŭt nchih chăng bri dak.

Saơ mpơl yôk bri, kơh dak rlai, choih đah ma âk tơm si n'hanh mpô mpa, aơ jêng ntŭk tât bơh phung kan khoa học tât mĭn joi n'hanh ntŭk tât hăn pâl bơh ăp bu năch, gơi gĕh ntŭk pâl uĕh bơh nri dak. Lơ 15/9/2021, N'gâng kan Ntĭm sơm, Khoa học n'hanh Nau way bơh Liên hợp Quốc (UNESCO) kơp Vườn quốc gia Núi Chúa jêng Ntŭk Mât sinh quyển ăp bri dak.

Mẫn Doanh (th)

189
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.