Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn Quốc tế nchră nau kan Trôm yôk ŭnh tâ 20 dơi ndâk kan tâm khay 11 ta Dak Nong

26/05/2022 10:33 G5T+7

Tĕng nau nchră kan, Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong kan ndrek ma Ủy ban Bri dak UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Viện Khoa học Ðịa chất n'hanh Khoáng sản, Bộ Tài nguyên n'hanh Môi trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học n'hanh Công nghệ Việt Nam ndâk nar Rbŭn quốc tế nchră nau kan Trôm yôk ŭnh (ISV) tâ 20 dơi ndâk kan ta Dak Nong.

Rbŭn dơi ndâk kan ntơm lơ 22 - 26/11/2022 lah gĕh ăp bri dak thành viên bơh Mạng lưới Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO đah tâm 350 bu nuyh kan tâm bri dak n'hanh bơh tach bri dak tât rbŭn.

Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong gĕh ăp ntil nau kh'lay uĕh bơh neh ntu, địa mạo, khảo cổ, nau way n'hanh đa dạng sinh học đặc trưng tâm mpeh

Nau kan n'gor Dak Nong đăng cai ndâk ISV tâ 20 jêng du ntil nau kan đối ngoại kh'lay, sâm kơl n'gor mbơh, n'kôch ân bu gĭt ăp trôm yôk ŭnh - di sản địa chất gĕh nau kh'lay bơh quốc tế ta mpeh Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong. Jêh rĭ, gơi gĕh âk nhà khoa học tât mĭn joi, bư gĕh tay nau ndrŏng bơh ăp ntil nau kan bơh ăp trôm yôk ŭnh, nau way bu nuyh kăl e n'hanh mbơh nau nbên, sâm kơl mât mray, hao dŏng uĕh di sản gĕh nau kh'lay quốc tế tâm n'gor Dak Nong.

Ndrel ma ăp trôm yôk ŭnh, ta n'qual Krông Nô hôm gĕh âk ntŭk tât hăn pâl dơi âk bu gĭt lah Leng Dray Săp, Gia Long...

 

H'Mai (t.h)

411
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.