Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dungr sir tuô yêz Sèn Vạn Vần

02/07/2020 16:44 G7T+7

Shông 1972, Sèn Vạn Vần, minhx cxưx Langl nhoz xảtr buôs đriv Thèn Phàng (hênhx Xín Mần, xênhr Hà Giang) sâu ntơưr môngl uô tuz tros thâuv tsinhv zos shuv xinhz kror nhis muôx 20 shông.

Dungr sir Sèn Vạn Vần cênhz pux haz tuz xinhz nzưr

Môngl uô tuz tros, zơưv nhoz ntơưv Sư đoanx 320, môngl ntâus tsangv ntơưv yangr tros Têi Nguên. Lo zos trăngz fov B41, chiênr sir Vần tưz anh dungr ntâus chuôv haz muôx ntâu chiênr công. Zơưv tưz tuô 4 yêz tăng đrul ntâu chiênr tich vangv vol ntơưv sư đoanx. Hur iz jas tuô yêz tăng ntơưv Cheo Reo - Phú Bổn, uô kangz tuô chik yêz tăng, zơưv tưz zôngv tsưr ziv nghi binh iz lênhx ntêl lo 38 tus nênhs fêv... Zơưv zos iz hur chor canr bôs, chiênr sir muôx ntâu thanhx tich ntơưv Trung đoanx 64, Sư đoanx 320 (Cuân đoanx 3) ntu 1972-1975. Đrul ntâu thanhx tich ntơư, zơưv lo khơis puz oz đeiv fax dungr sir cxênhx ưu tur shông 1974, oz đeiv fax dungr sir cxênhx ưu tur shông 1975, iz đeiv fax dungr sir tuô yêz ưu tur cênhz ntâu huân chương, hui chương...

Hồ Mai (t.h)

2,274
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.